Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
słonecznie
1°C

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2023 r. obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 29,00 zł od osoby miesięcznie.

Właściciel nieruchomości nie ma już możliwości wyboru pomiędzy zbiórką selektywną i nieselektywną, ponieważ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości  porządku w gminach wprowadziła obowiązek segregacji odpadów.

Z opłaty częściowo mogą być zwolnieni mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady – zwolnienie wynosi 3,00 zł od osoby miesięcznie. Wówczas należy złożyć nową deklarację. Od mieszkańców, którzy zadeklarują kompostowanie, nie będą odbierane bioodpady.

Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości, przez podmiot odbierający odpady; należy wystawić je w dniu odbioru do godziny 7.00, przed wejściem na teren nieruchomości. Podmiot odbierający odpady ma prawo nie odebrać worków z wysegregowanymi odpadami w sytuacji, gdy: odpady zostały wystawione po godzinie 7.00, worki nie były zawiązane, naruszono zasady prawidłowej segregacji. Na potwierdzenie zaistniałych sytuacji podmiot odbierający odpady zostawia informację o przyczynie nie odebrania odpadów.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania (tj. bez faktury, rachunku czy decyzji wystawianej przez gminę), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 92 9082 0005 4200 0114 2000 0180.

Zgodnie z regulaminem gminy dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki  foliowe, które muszą odpowiadać następującej kolorystyce:

  • niebieski - z przeznaczeniem na papier,
  • zielony - z przeznaczeniem na szkło,
  • brązowy z przeznaczeniem na bioodpady,
  • żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Odpady, których nie da się wysegregować (tzw. odpady pozostałe, odpady zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach.

Odpady nie mogą być umieszczane w worku/pojemniku o kolorze zastrzeżonym dla innej frakcji. Kolor czarny worka sugeruje, że są w nim odpady komunalne (zmieszane).

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Kwilcz znajduje się przy ul. 1 Maja 1B i jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.00 do 15.00, natomiast we wtorki w godzinach od 7.00 do 18.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W każdą pierwszą sobotę miesiąca PSZOK będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00, natomiast w ostatni piątek danego kwartału PSZOK będzie nieczynny.

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) odpady zawierające azbest;

3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

4) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych;

5) sprzęt budowlany;

6) zmieszane odpady budowlane - zanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany;

7) urządzenia przemysłowe;

8) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej;

9) styropian budowlany, płyty kartonowo-gipsowe, wełna mineralna, wata szklana;

10) papa, dachówki papowe, płyty dachowe, smoła;

11) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

12) odpady nieoznaczone (bez możliwości ich identyfikacji – bez etykiet i oznaczeń);

13) butle gazowe, gaśnice;

14) okna plastikowe, szyby okienne i samochodowe, lustra.

 W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających na terenie

nieruchomości zamieszkałych:

1) papier,

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

3) szkło;

4) bioodpady;

5) odpady niebezpieczne;

6) przeterminowane leki i chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi,

w szczególności igieł i strzykawek;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 4 sztuk na nieruchomość na rok kalendarzowy;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe - niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy

i ceglany w ilości nieprzekraczającej 1000 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy;”.;

13) odpady tekstyliów i odzieży.

Firma odbierająca odpady komunalnej od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kwilcz: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu sp. z o.o., ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz

Zadaj pytanie: smieciponowemu@kwilcz.pl, odpady@kwilcz.pl

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów w 2024 r.
Format: pdf, 491.96 kB
Wzór deklaracji śmieciowej
Format: pdf, 151.86 kB
Firma odbierająca odpady rożnego pochodzenia
Format: pdf, 379.59 kB
Firma odbierająca opony
Format: pdf, 360.51 kB
Firma odbierająca odpady rolnicze
Format: pdf, 259.15 kB
Poziom recyklingu za 2015 rok
Format: pdf, 681.82 kB
Poziom recyklingu za 2016 rok
Format: pdf, 684.85 kB
Poziom recyklingu za 2017 rok
Format: pdf, 599.69 kB
Poziom recyklingu za 2018 rok
Format: pdf, 664.79 kB
Poziom recyklingu za 2019 rok
Format: pdf, 642.38 kB
Poziom recyklingu za 2020 rok
Format: pdf, 706.93 kB
Poziom recyklingu za 2021 rok
Format: pdf, 170.11 kB
Poziom recyklingu za 2022 rok
Format: pdf, 575.07 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.