Gmina Kwilcz

Zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz

Młodzieżowa Rada Gminy Kwilcz składa się z 11 radnych, w tym 3 reprezentujących szkoły podstawowe z terenu Gminy Kwilcz. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata.

Wybory do Młodzieżowej Rady odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej (kliknij i pobierz plik Ordynacji Wyborczej ).

Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz może zostać każdy uczeń w wieku od 13 do 20 lat, który:

  1. stale zamieszkuje na terenie Gminy Kwilcz;
  2. nie jest zawieszony w prawach ucznia;
  3. jest niekarany i nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne, także w sprawach nieletnich;
  4. złoży na inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady (lub na pierwszej sesji, na której jest obecny) ślubowanie.

Osoba wybrana do Rady pełni funkcję radnego do końca trwania kadencji. Radny, który w trakcie trwania kadencji osiągnie 20 rok życia może pełnić tę funkcję do czasu zakończenia kadencji.