Gmina Kwilcz
Powróć do: Rada Gminy Kwilcz

Skład Rady Gminy

Radni Kadencji 2024 – 2029

 • Halasz Martin  – Przewodniczący Rady Gminy
 • Mizera Renata - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Olejnik Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Zbigniew Janik
 • Monika Milner
 • Królak Mateusz
 • Lehmann Przemysław
 • Ewa Jałowiecka
 • Monika Pestka - Lehmann
 • Żaneta Pucek
 • Amanda Pyszna
 • Marcelina Zielińska
 • Dariusz Prętki
 • Karolina Czapczyk
 • Łukasz Świderski

rada

Od lewej:  Mateusz Królak, Monika Milner, Dariusz Prętki, Przemysław Lehmann, Ewa Jałowiecka, Karolina Czapczyk, Wojciech Olejnik, Martin Halasz, Renata Mizera, Monika Pestka - Lehmann, Amanda Pyszna, Żaneta Pucek, Zbigniew Janik, Marcelina Zielińska, Łukasz Świderski
 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Amanda Pyszna
Członkowie:
Żaneta Pucek
Karolina Czapczyk
Ewa Jałowiecka
Monika Milner
Monika Pestka - Lehmann
Mateusz Królak
 

Komisja skarg, wniosków  i petycji

Przewodnicząca: 
Członkowie:
 
 

Komisja samorządowo-oświatowa

Przewodniczący:
Członkowie:
 
 
Komisja finansowo-gospodarcza
 
Przewodnicząca:
Członkowie: