Gmina Kwilcz

Polski Ład - edycja 2 "Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu" (2022)

Gmina Kwilcz realizuje inwestycję "Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu."

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych
NR Edycja2/2021/436/PolskiLad z dnia 26.01.2022 r. -  edycja 2/2021.

Całkowita wartość zadania wg wniosku o dofinansowanie: 3 500 000,00 zł

Dofinansowanie: 3 325 000,00 zł