Gmina Kwilcz

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej w miejscowości Rozbitek na odcinku 530mb”.

Beneficjent: Gmina Kwilcz

Okres realizacji projektu:  2011-2012

Umowa o dofinansowanie podpisana 06.11.2012 roku

Miejsce realizacji projektu:  Rozbitek (Gmina Kwilcz)

Projekt został zrealizowany w 2012 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II, Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój tzw. "Schetynówki"

Całkowita wartość po przetargu – 359 495,82 zł

W wyniku realizacji zdania została położona nowa nakładka asfaltowana o długości 770mb, wykonane zostały zjazdy z kostki brukowej, położono chodnik o szerokości 1,2 m i długości 135 mb, wykonane zostało odprowadzenie wód deszczowych z odcinka 320 mb oraz  krawężnik drogowy.