Gmina Kwilcz
Powróć do: Dla Turysty

Zabytki

Na terenie gminy Kwilcz  znajdują się 74 obiekty wpisane do rejestru zabytków architektury. Brak jest zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Są tu trzy kościoły, jedna kaplica, 10 dworów i pałaców, 9 parków. 

Na terenie gminy znajduje się pięć cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Dwa z nich to cmentarze przykościelne – Kwilcz (nr rej. 800/Wlkp/A z 7.06.2010 r.) i Miłostowo (nr rej. 2564/A z 16.10.1995 r.), jeden w formie cmentarza rodowego – Lubosz (nr rej. 2545/A z 12.06. 1995 r.), jeden parafialny w Kwilczu (nr rej. 800/Wlkp/A z 07.06.2010 r.) oraz jeden kalwiński. Jest to cmentarz ewangelicki (kalwiński) w Orzeszkowie wpisany pod nr 2067/A.

Pozostałe 10 cmentarzy figuruje w ewidencji wojewódzkiej.