Gmina Kwilcz
Powróć do: Dla Turysty

Kraina stu jezior

Sierakowski Park Krajobrazowy znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego. Chroni on krajobraz polodowcowy z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi. Wchodzi w skład Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego.  

Pojezierze obejmuje ponad sto dwadzieścia jezior, w tym sześć o powierzchni ponad 100 ha i dwanaście o wielkości od 50 do 100 ha. Stąd region ten jest nazywany Krainą Stu Jezior. Krajobraz Pojezierza urozmaicony jest licznymi strumieniami płynącymi często głęboko wciętymi dolinami. Do najładniejszych i najgłębszych należy Dolina Potoku Kwileckiego ze stawami (zob. fot., teren gminy Kwilcz) oraz Dolina Kamionki (poza granicami gminy). Do połowy XX w. znajdował się tutaj młyn wodny napędzany wodami Potoku Kwileckiego, należący do majętności kwileckiej, zwany Starym Młynem. Około 1 km poniżej znajdował się drugi młyn wodny, zwany Leśnik.

Pozostałością lądolodu są również głazy narzutowe. Na terenie Leśnictwa Prusim jest aż 9 głazów narzutowych o obwodach od 181 cm do 710 cm. Największym z nich jest głaz „Jaś” o obwodzie 710 cm. Natomiast w 1987 r. wykopano w Kubowie spod powierzchni ziemi głaz o obwodzie 9 m – różowy, gruboziarnisty granit skandynawski, jeden z największych w Wielkopolsce. W 1992 r. przetransportowano go do punktu widokowego Sośnia - Upartowo na tzw. "Górę Głazów". Z punktu widać panoramę morenowych terenów Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Umieszczono tam również granit "Rapakiwi" przyniesiony w okresie zlodowaceń ze Skandynawii oraz kilka innych głazów narzutowych.

Pojezierze jest najbardziej lesistym fragmentem Wielkopolski (lasy zajmują ok. 43 % powierzchni tego terenu). Najwyższe wzniesienie Pojezierza to wzgórze koło Kwilcza, na północny zachód od Pólka, o wysokości 126 m n.p.m. Warto zobaczyć: panoramę ze wzgórza o wysokości 93,3 m blisko jeziora Młyńskiego w Prusimiu, las bukowy nad Jeziorem Długim w kierunku Mechnacza. Według opowiadań lokalnych gawędziarzy w Jeziorze Długim ukrywa się sum o wielkości przeszło 300 kg! Można go zobaczyć z wysokości, przelatując motolotnią.  

Jednym z ciekawszych pomników przyrody jest dąb szypułkowy na skraju lasu w Niemierzewie o obwodzie pnia 610 cm (w pobliżu jest kilka dębów o obwodzie ponad 500 cm). Natomiast w Orzeszkowie przy dawnym zborze kalwińskim rośnie lipa o obwodzie 570 cm i kasztanowiec o obwodzie 420 cm - jedno z najstarszych drzew tego gatunku w Wielkopolsce. 

Jeden z najładniejszych szlaków Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego - zielony szlak turystyczny (długości 17,7 km) - prowadzi z Lubosza nad jezioro Białokoskie i dalej doliną Strumienia Białokoskiego przez Łężeczki do Chrzypska Wielkiego. Na południe od wsi położone są nie zalesione pagórki morenowe o wysokości dochodzącej do 110 m n.p.m. W drodze za leśniczówką w Luboszu w kierunku Jeziora Białokoskiego można napotkać ciekawe przejście zwane potocznie przez mieszkańców Diabelnym Młynem (w granicach Gminy Kwilcz). O miejscu tym krążą legendy… 

Bogaty jest świat zwierząt i roślin. Według badań Instytutu Balneoklimatycznego w Poznaniu w Mechnaczu znajdują się największe  najbogatsze złoża borowiny nadającej się do lecznictwa. 

Miejsca o szczególnie ciekawej florze i faunie uznane zostały za rezerwaty przyrody. W Gminie Kwilcz jest rezerwat:

 

Bukowy Ostrów - 77,92 ha, utw. w 2006 r., obejmuje zróżnicowany kompleks roślinności wodnej, bagiennej i leśnej (buczyna) na pagórkowatym terenie w okolicy Kwilcza, w Obrębie Sieraków, w Leśnictwie Stary Młyn, Oddział: 174, 175, 176, 179.