Gmina Kwilcz
Powróć do: Dla Inwestora

Oferta inwestycyjna

Gmina Kwilcz – położona w zachodniej części województwa wielkopolskiego, na terenie atrakcyjnego pod względem turystycznym obszaru Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Kwilcz jest gminą typowo rolniczą o bogatej przyrodzie i wolnym od skażeń powietrzu. 30% powierzchni gminy pokrywają lasy obfitujące w zwierzynę łowną, grzyby i jagody. Północna część gminy stanowi część Sierakowskiego Parku Krajobrazowego – jednego z najciekawszych parków krajobrazowych w Wielkopolsce. Rozwinięta baza noclegowa, w tym m.in. prężnie działające gospodarstwa agroturystyczne, dogodne położenie oraz gęstość połączeń drogowych zachęcają do odwiedzenia naszej gminy, która wyróżniając się pięknem krajobrazu stanowi doskonałe miejsce do uprawniania turystyki, rekreacji i wypoczynku. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w pobliżu drogi krajowej nr 24 oraz sieci dróg powiatowych i gminnych, przez co zwiększa się ich atrakcyjność. Potencjalnym inwestorom deklarujemy pomoc formalno-prawną oraz zainteresowanie realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa. Gmina przygotowała grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe na atrakcyjnych terenach.

Die Gemeinde Kwilcz liegt im westlichen Teil der Woiwodschaft Großpolen und zugleich auf dem touristisch sehr attraktiven Gebiet der Seenplatte Międzychodzko-Sierakowskie. Die Gemeinde Kwilcz ist eine typische Agrarregion, frei von Luftverschmutzung. Ca. 30% der Fläche ist bewaldet. Die Wälder sind reich an Jagdwild, Pilzen und Beeren. Im nördlichen Teil der Gemeinde liegt ein Teil des Sierakowski-Landschaftsparks, eines der interessantesten Landschaftsparks Großpolens. Es gibt hier viele Übernachtungsmöglichkeiten. Empfehlenswert sind Ferienbauernhöfe, die mit großer Leidenschaft von Einheimischen betrieben werden. Die gute Lage unserer schönen Gemeinde und die guten Verkehrsverbindungen laden zum Besuch unserer Gemeinde ein, die ein perfekter Ort für Tourismus, Erholung und Entspannung ist. Die für Investitionen geeigneten Gebiete sind in der Nähe der Landesstraße Nr. 24 und des Netzes von Kreis-und Gemeindestraßen gelegen, wodurch ihre Attraktivität erhöht wird. Wir bieten potentiellen Investoren rechtliche Unterstützung und das Interesse an der Investition im Rahmen einer Partnerschaft an. Die Gemeinde verfügt über attraktive Gebiete für Wohn- und Industriebau. Kwilcz Community is located in the western part of Wielkopolska Voivodship, in the attractive tourist area of Międzychodzko – Sierakowskie Lake District.

Kwilcz is a typically agricultural community with abundant nature and crystal clear air. As much as 30% of the community area is covered by gamey forests abounding in mushrooms and berries. The northern part of the community belongs to Sierakowski Landscape Park which is one of the most interesting parks in Wielkopolska. Welldeveloped accommodation structure, including popular among visitors rural tourist houses, convenient location and developed road network encourage people to visit our community, which is unique for its spectacular landscape and, thus, is a perfect place for tourism, recreation and leisure. Investment areas are located near the national road No. 24 and a network of district and communal roads, which fact greatly increases their attractiveness. Potential investors will be offered formal and legal assistance and partnership in their investments. The community has designated lands located in attractive areas for residential and industrial construction projects.

Położenie / Lage / Location

Grunty rolne położone w Kwilczu przy drodze krajowej nr 24, relacji Gorzów – Poznań, dostęp do mediów, zgoda na po- budowanie zjazdu z drogi krajowej nr 24.

Landwirtschaftliche Flächen in Kwilcz an der Landesstraße Nr. 24, zwischen Gorzów und Poznań, Zugang zu den Medien, Genehmigung für die Errichtung der Ausfahrten von der Lan- desstraße Nr. 24.

Location. Agricultural lands situated in Kwilcz on the na- tional road No. 24, on the way from Gorzów to Poznań, access to points of common coupling, permission for construction of the exit from the national road No. 24.