Gmina Kwilcz

Wybory samorządowe 2024 r. - informacje

Ocena 0/5

Informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/ 

_______________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Diety dla Mężów Zaufania – warunki przyznania

Protokół z wyborów do Rady Gminy do 20 tys mieszkańców

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kwilcz

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o pełnionych dyżurach w dniu poprzedzającym dzień głosowania, w dniu głosowania oraz w trakcie ustalenia wyników głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszam 02.04.2024 r. na godz. 16:00 do sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu komisję nr 2 w celu wyboru przewodniczącego.

Informacja o planowanej organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r. 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

Uchwała Nr 1/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 (Lubosz) w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 3 (Lubosz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 (Lubosz) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 3 (Lubosz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o rozpoczęciu pracy.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Uchwała Nr 1/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Kwilcz) w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 2 (Kwilcz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Kwilcz) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 2 (Kwilcz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o rozpoczęciu pracy.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1

Uchwała Nr 1/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kwilcz) w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 1 (Kwilcz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 2/2024 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Kwilcz) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji wyborczej Nr 1 (Kwilcz), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o rozpoczęciu pracy.

Uchwała nr 102/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2024 w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej przez ustanowienie koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach samorządowych w 2024 r.

Zapraszam w dniu 25.03.2024 r. na godzinę 16:00 do Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Kwilczu na pierwsze posiedzenie Komisji Obwodowych (ukonstytuowanie + szkolenie). Obecność obowiązkowa. W razie pytań proszę o kontakt. Pozdrawiam - Sławomir Wrembel tel. 664937614

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kwilcz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kwilcz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kwilcz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 299/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych Rady Gminy Kwilcz w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Międzychodzkiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu nr II z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz terminie i miejscu losowania członków komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwilcz z dnia 7 marca 2024 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Kwilcz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o pełnionych dyżurach dla przyjmowaniu zgłoszeń list kandydatów na wójta.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pierwsze posiedzenie komisji gminnej - 28.02.2024 godz. 16.00 Urząd Gminy Kwilcz, sala sesyjna

POSTANOWIENIE NR 268/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 267/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej przez ustanowienie koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach samorządowych w 2024 r.

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Wyborczego do spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r.

Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Kwilcz dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Kwilcz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Międzychodzkiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych, dla wyboru Rady Powiatu Międzychodzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kwilczu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – pobierz plik 

Zarządzenie nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

Postanowienie nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kwilcz do stanu faktycznego 

Postanowienie nr 122/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kwilcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności