Gmina Kwilcz

Raport o stanie Gminy Kwilcz za 2023 rok

Ocena 0/5

Informujemy, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został opracowany Raport o stanie Gminy Kwilcz za 2023 rok.

Raport ten podsumowuje działalność Wójta Gminy Kwilcz i podległych mu jednostek organizacyjnych w 2023 roku na tle zjawisk i wyzwań, przed którymi stanęła w tym okresie Gmina Kwilcz.

Raport składa się z 17 rozdziałów odnoszących się do różnych dziedzin życia społecznego i obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, realizację uchwał Rady Gminy, jak również zawiera analizę obszarów działalności Gminy: sprawy społeczne, demografia, oświata, finanse (opis sytuacji finansowej oraz analiza finansowa budżetu gminy), bezpieczeństwo i porządek publiczny, elementy warunków życia mieszkańców (w m.in. drogi i transport, gospodarka komunalna i przestrzenna) czy kultura i sport. Głównym założeniem przygotowanego Raportu było zaprezentowanie możliwie pełnego obrazu życia Gminy w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne oraz inne informacje, pozyskane i przetworzone na potrzeby tego dokumentu.

Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwilcz: https://bip.kwilcz.pl/raport-o-stanie-gminy-kwilcz.html 

________________________________________________________________________

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, natomiast ustawa daje możliwość udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (zgłoszenie do debaty wraz z lista osób popierających - pobierz plik ). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, tj. do 24 czerwca 2024 r. do godz. 15.30.

Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 25 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Kwilczu. (szczegółowe informacje na stronie internetowej gminy). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności