Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 27 maja 2024
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
słonecznie
15°C

LVIII Sesja Rady Gminy Kwilcz – informacja dotycząca planowanej inwestycji dotyczącej budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 62/7 w Kwilczu

Ocena 0/5

W dniu 23 kwietnia 2024 roku odbyła się LVIII Sesja Rady Gminy Kwilcz, w trakcie której poruszony został temat planowanej inwestycji dotyczącej pn. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 62/7 obręb Kwilcz, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, w związku ze złożeniem do Wójta Gminy Kwilcz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W trakcie posiedzenia radca prawny Małgorzata Jagodzińska wyjaśniła zebranym zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji.

Zasady prowadzenia postępowania reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), która określa, kiedy wymagane jest przeprowadzenie postępowania, jakie przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jaka jest procedura i etapy przeprowadzenia takiego postępowania i jakie organy są właściwe w danej sprawie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wystąpić praktycznie każdy podmiot zainteresowany realizacją przedsięwzięcia, bez względu na to, czy posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być ono zrealizowane), zaś obowiązkiem organu właściwego (w tym przypadku Wójta Gminy Kwilcz) jest prowadzenie postępowania.

W ustawie przewidziano, że społeczeństwo ma zagwarantowany udział w postępowaniach w przedmiocie określenia uwarunkowań środowiskowych, w których przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, i wprowadzono instrumenty prawne mające zagwarantować społeczeństwu udział w postępowaniu.  Ustawa określa także m.in. wymagane załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagane uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy organy właściwe do wydawania opinii. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów oceny oddziaływania na środowisko. Zawarte są tu wszystkie informacje zgromadzone podczas prowadzonej przez inwestora oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować budowa, eksploatacja czy likwidacja realizowana w ramach przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W takcie obrad sesji Wójt przedłożył projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 62/7, 67/14 obręb Kwilcz, gmina Kwilcz. W uzasadnieniu wskazano, że proponując pojęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 62/7, 67/14 obręb Kwilcz, kierowano się zasadą proporcjonalności polegającą na wyważeniu interesu prywatnego z interesem publicznym. Organ planistyczny przystępując do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając zapisy zgodne ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania, zamierza chronić przestrzeń rolniczą, dając prymat interesowi publicznemu wskazując na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie adekwatnego wykorzystania przestrzeni oraz określenia jej zagospodarowania i zabudowy.

Uchwała została przez Radę Gminy Kwilcz podjęta jednogłośnie (pobierz plik ).

Radni jednogłośnie przyjęli także Oświadczenie, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej na terenie miejscowości Kwilcz realizacji inwestycji pn. Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 62/7 obręb Kwilcz, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, uzasadniając w sposób szeroki swoje obawy dla środowiska i jakości życia mieszkańców.

Oświadczenie Rady Gminy Kwilcz - pobierz plik 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.